Våra försäkringar

Barncancerförsäkring

Om ditt barn drabbas av cancer innebär det en oerhört tuff tid, inte bara för barnet utan för hela familjen. Behandlingar och långa rehabiliteringar kan även sätta ekonomin på hårda prov.
En barncancerförsäkring ger ett viktigt stöd till familjen om du som förälder får ökade kostnader till följd av sjukdomen

EfterJobbet

Efter att du slutat jobba blir det ännu viktigare med ett ekonomiskt skydd om du drabbas av en olyckshändelse. Det skydd du hade genom arbetet har upphört och många andra försäkringar täcker bara fram till pension. Chubb EfterJobbet är en trygg, omfattande olycksfallsförsäkring som täcker många olika områden, gäller livet ut och i stort sett var du än befinner dig i världen.

Barn Aktiv

Alla barn har ett visst försäkringsskydd genom skola och förskola men för de flesta gäller det bara vid olycksfall och endast under skoltid, inte på fritiden. Om en allvarligare olyckshändelse eller sjukdom drabbar ditt barn kan en kompletterande barnförsäkring ge en ekonomisk trygghet att falla tillbaka på.

Invaliditetsförsäkring

En olyckshändelse som gör att du blir invalidiserad kan förändra livet totalt och innebära stora omställningar i vardagen. Du kanske inte kan arbeta som tidigare eller har så pass stor nedsatt kroppsfunktion att hem och bil måste anpassas för att livet ska kunna fungera igen. Chubb invaliditetsförsäkring ger en ekonomisk trygghet när livet är som tuffast.

Efterlevandeskydd

Att veta att din familj klarar sig ekonomiskt om det värsta skulle hända och du skulle avlida till följd av ett olycksfall kan ge ett lugn för dig och trygghet för dina närmaste. Ett efterlevandeskydd ger möjlighet för familjen att kunna gå vidare i sin nya situation utan att händelsen slår onödigt hårt mot ekonomin.

Olycksfallsförsäkring

Ett förmånligt skydd som ger trygghet även utanför arbetstid. Kan tecknas både individuellt och till hela familjen, generöst utformad med sex ersättningsområden. Försäkringen gäller dygnet runt i stort sett var du än befinner dig i världen.

Cancerförsäkring

Om du blir allvarligt sjuk är det inte bara hälsan som blir lidande. En cancerdiagnos innebär ofta en tuff tid av sjukskrivningar, behandlingar och långa rehabiliteringar som även kan sätta ekonomin på hårda prov. Då kan det kännas tryggt att ha en försäkring att falla tillbaka på som åtminstone kan lindra oron för ekonomin så att du kan koncentrera dig helt på att bli frisk.

Personlig
kundservice

Vi finns här för dig som kund, kontakta gärna vår kundservice om du vill ha tips och råd om viken försäkring som är bäst just för dig och din familj. Vi svarar på telefon, mail och chat — Välj det alternativ som passar dig bäst!

Till kundservice