OM OSS

Chubb är ett internationellt försäkringsbolag som levererar skräddarsydda försäkringslösningar inom person-, grupp- och företagsförsäkringar. Chubb är världens största börsnoterade sakförsäkringsbolag med verksamhet i 54 länder, och över 30 000 medarbetare. Chubb erbjuder sakförsäkring för företag och privatpersoner, sjuk- och olycksfallsförsäkring, återförsäkring och livförsäkring.

Det har skett en rad förändringar i vårt företag under åren, men försäkringar har alltid varit och kommer förbli vår enda verksamhet. Vårt kundfokus i kombination med vår produktspecialitet och starka affärsställning är det som skiljer oss från andra bolag. Läs mer här om fördelarna med att välja Chubb

Chubb har sitt nordiska huvudkontor på Birger Jarlsgatan 43 i Stockholm.

Försäkringsförmedlare

Vi på Chubb bedriver vår verksamhet i nära samarbete med ett antal anknutna samt fristående försäkringsförmedlare. En anknuten försäkringsförmedlare behöver inte ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen, men finns registrerad hos Bolagsverket.

De försäkringsförmedlare som arbetar med oss har i uppdrag att:

> lägga fram eller föreslå försäkringsavtal samt utföra annat förberedande arbete
> för Chubb räkning ingå försäkringsavtal med privatpersoner
> bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal

Har du blivit uppringd

Telemarketing innebär att vi kontaktar privatpersoner per telefon, en vanlig försäljningsmetod som används i Sverige idag.

Vi på Chubb anlitar enbart erfarna och kvalificerade telemarketingbolag eftersom kvaliteten på samtalen och försäljningen är av högsta vikt för oss. Vi ställer mycket höga krav på våra säljare, som alla har certifierad försäkringsutbildning.

Chubb säkerställer att försäljningen via telemarketing följer alla de lagar, regler och riktlinjer som gäller för den här typen av försäljning. Ett exempel är att du som kund precis som vid all försäljning över telefon har 14 dagars ångerrätt. Detta för att undvika förhastade beslut. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice
 
Nedanstående företag är anknutna försäkringsförmedlare till Chubb:
 
Webhelp Sweden AB
 
Ellos

Gällande Brexit

Chubb European Group SE (CEG) planerar att flytta sitt huvudkontor från Storbritannien till Frankrike den 1 januari 2019, och kommer då att regleras av bestämmelserna i den franska försäkringslagstiftningen, och ha organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre med följande registrerade huvudkontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, (92400) Courbevoie, Frankrike. Flytten är villkorad av uppfyllandet av de lagstadgade krav i hemlandet som gäller för ett Societas Europaea-bolag. Till dess är CEG:s
registrerade huvudkontor fortfarande beläget på La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike och CEG, med organisationsnummer SE000116, förblir auktoriserat av Prudential Regulation Authority och reglerat av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority. För mer information om vad våra förberedelser för Brexit innebär för dig, se vår hemsida chubb.com/brexit