Barncancerförsäkring

Ekonomiskt skydd om ditt barn drabbas av cancer

För tillfället finns dessvärre ingen möjlighet att teckna försäkringar via hemsidan. Du är istället mer än välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771 - 54 00 55. Vi hjälper dig med tecknandet snabbt och enkelt över telefon.

Om ditt barn drabbas av cancer innebär det en oerhört tuff tid, inte bara för barnet utan för hela familjen. Behandlingar och långa rehabiliteringar kan även sätta ekonomin på hårda prov. En barncancerförsäkring ger ett viktigt stöd till familjen om du som förälder får ökade kostnader till följd av sjukdomen, du kanske till exempel inte kan arbeta som tidigare. En trygghet som åtminstone kan lindra delar av oron för ekonomin, så att fokus helt kan ligga på att stötta det drabbade barnet och familjen.

Hur funkar försäkringen?

Vid en första cancerdiagnos kan föräldern som tecknat försäkringen få ett engångsbelopp på 200 000 kronor. Vid sjukhusvistelse kan en ersättning ges på 500 kr/dygn i upp till 100 dagar. Behöver ditt barn vårdas hemma kan du få en ersättning på 10 000 kr per månad upp till 6 månader för att täcka eventuella merkostnader. Kristerapi för barnet och/ eller familjeterapi kan ersättas med upp till 10 000 kr under 10 behandlingstillfällen i upp till 24 månader. Som ett stöd kan också ersättning ges på upp till 10 000 kr för hemhjälp med saker som städning, hemsysslor, läxhjälp med mera när tid och kraft för att ta hand om hem och vardagliga sysslor kanske inte längre finns.

Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag, utom kostnadsersättningar. Försäkringen kan tecknas för barn mellan 0-17 år och gäller till barnet fyller 25 år. Denna försäkring är unik i och med att ersättningen går till föräldern (fram till att barnet fyllt 18 år).

Observera att du som idag har en barnförsäkring hos oss, kan omfattas av ett cancerskydd i din befintliga försäkring.

Snabb och smidig hantering

Vi vill att dina kontakter med oss ska vara så okomplicerade som möjligt. Vi har tydliga upplägg, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende.

Teckna en försäkring här eller hör av dig till oss via telefon, chatt eller mail så berättar vi mer! Under Frågor och svar hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

10 % av din premie skänker vi till Barncancerfonden.

Förköpsinformation och Fullständiga villkor

Detta är inte en förköpsinformation. Nedan ser du förköpsinformationen och de fullständiga försäkringsvillkoren för försäkringen.

För tillfället finns dessvärre ingen möjlighet att teckna försäkringar via hemsidan. Du är istället mer än välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771 - 54 00 55. Vi hjälper dig med tecknandet snabbt och enkelt över telefon.