Barn Aktiv

Trygghet för dina barn även på fritiden

För tillfället finns dessvärre ingen möjlighet att teckna försäkringar via hemsidan. Du är istället mer än välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771 - 54 00 55. Vi hjälper dig med tecknandet snabbt och enkelt över telefon.

Alla barn har ett visst försäkringsskydd genom skola och förskola men för de flesta gäller det bara vid olycksfall och endast under skoltid, inte på fritiden. Barn är ju ofta livliga och utsätter sig för en del risker under lek och stoj och det är inte ovanligt att de slår sig –  oftast inte så illa, lyckligtvis. Om en allvarligare olyckshändelse eller sjukdom drabbar ditt barn kan en kompletterande barnförsäkring ge en ekonomisk trygghet att falla tillbaka på om du som förälder får ökade kostnader till följd av olyckan. 

Brett skydd till alla barn
Barn Aktiv skyddar ditt barn från 125 kr/mån, eller alla dina barn från 220 kr/mån. Du betalar alltså samma premie för två eller flera barn. Försäkringen är utformad med 5 ersättningsområden och täcker inte bara olyckor utan även en cancerdiagnos. Försäkringen gäller dygnet runt i stort sett var ni än befinner er i världen. 10 % av det första årets premie skänker vi till Barncancerfonden.

När får du ersättning?
Om ditt barn skadar sig så pass illa vid en olycka att det blir invalidiserat kan försäkringen ge upp till 1 500 000 kr i ersättning. Skulle ditt barn drabbas av cancer ersätts ni med upp till 250 000 kr vid en första diagnos. Vid sjukhusvistelse ges en ersättning på 300 kr/dygn och för tandskador ges 10 000 kr i ersättning, trots att barntandvård är gratis i Sverige. Ibland krävs kosmetiska operationer och de ersätts inte per automatik av allmänna medel, ersättningen här är upp till 100 000 kr. Behöver ditt barn vårdas hemma får du en ersättning på 125 kr/dag upp till 12 månader för att täcka eventuella merkostnader. Avlider du eller den andra föräldern till följd av en olycka får era försäkrade barn 100 000 kr per förälder att dela på.

Du bestämmer själv vad du gör med pengarna
Med Chubb enkla upplägg ges oftast ett fast engångsbelopp i ersättning. Det betyder att du redan när du tecknar en försäkring vet vilken summa du får i handen om något händer. Vad du sen vill använda beloppet till avgör du – inte vi. Ersättningen är skattefri, utan självrisk och betalas ut även om du får ersättning från ett annat försäkringsbolag utom kostnadsersättningar.

Snabb och smidig hantering
Vi vill att dina kontakter med oss ska vara så okomplicerade som möjligt. Vi har tydliga upplägg, enkla villkor och rimliga krav på dokumentation i anslutning till ett ärende. Och när du tecknar en Barn Aktiv krävs ingen traditionell hälsodeklaration, alla hemmavarande barn upp till 18 år kan försäkras.  

Teckna en försäkring här eller hör av dig till oss via telefon, chatt eller mail så berättar vi mer! Under Frågor och svar hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

10 % av din försäkringspremie under första året skänker vi till Barncancerfonden.

Vill du lägga till ett barn till en befintlig försäkring? Hör av dig till vår kundservice!

Förköpsinformation och Fullständiga villkor
Detta är inte förköpsinformation. Nedan ser du förköpsinformationen och de fullständiga försäkringsvillkoren för försäkringen. 

För tillfället finns dessvärre ingen möjlighet att teckna försäkringar via hemsidan. Du är istället mer än välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771 - 54 00 55. Vi hjälper dig med tecknandet snabbt och enkelt över telefon.